ČSN ISO 9222-1 (013235)

Technical drawings. Seals for dynamic application. Part 1: General simplified representationSTANDARD published on 1.3.1994


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price2.70 USD excl. VAT
2.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 9222-1
Classification mark: 013235
Catalog number: 15499
Publication date standards: 1.3.1994
SKU: NS-180709
The number of pages: 4
Approximate weight : 12 g (0.03 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsSeals, glands

Annotation of standard text ČSN ISO 9222-1 (013235):

Norma obsahuje ISO 9222-1:1989. ISO 9222 sestává z těchto dvou částí, pod společným názvem Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady. Část 2: Schematické zobrazování. Tato první část ČSN ISO 9222 stanoví obecné zásady schematického zobrazení těsnění. Toto zobrazení se použije, není-li nutné zobrazit přesný tvar těsnění a jeho tvarové podrobnosti, např. na montážních výkresech. Normalizován je především způsob zobrazování, včetně nákresů. ČSN ISO 9222-1 (01 3235) byla vydána v březnu 1994. Nahradila společně s ČSN ISO 9222-2 ČSN 01 3235 z 29.4.1986

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 9222-1:1994/1 (013235) Change

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady.

Change published on 1.2.1996

Selected format:
Czech -
Print design (1.30 USD)


Show all technical information.
1.30 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.