Standard TNI ISO/TR 26999 1.8.2013 preview

TNI ISO/TR 26999 (018214)

Intelligent transport systems - Systems architecture - Use of process-oriented methodology in ITS International Standards and other deliverablesSTANDARD published on 1.8.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.90 USD excl. VAT
13.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 26999
Classification mark: 018214
Catalog number: 93410
Publication date standards: 1.8.2013
SKU: NS-549708
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI ISO/TR 26999 (018214):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout návod na používání procesně orientované metody (POM) nazývané také modelování toku dat při zpracovávání mezinárodních norem a dokumentů pro inteligentní dopravní systémy (ITS) a při tvorbě a zavádění systémů ITS. Jejím účelem je sloužit především za základ pro vývoj systémových architektur vysoké úrovně pro ITS. Tyto architektury jsou nástroji, jež mají pomáhat při zavádění ITS, a jsou mechanizmem pro identifikaci a podporu tvorby a používání norem.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand