Standard TNI ISO/TR 26999 1.8.2013 preview

TNI ISO/TR 26999 (018214)

Intelligent transport systems - Systems architecture - Use of process-oriented methodology in ITS International Standards and other deliverablesSTANDARD published on 1.8.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 26999
Classification mark: 018214
Catalog number: 93410
Publication date standards: 1.8.2013
SKU: NS-549708
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI ISO/TR 26999 (018214):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout návod na používání procesně orientované metody (POM) nazývané také modelování toku dat při zpracovávání mezinárodních norem a dokumentů pro inteligentní dopravní systémy (ITS) a při tvorbě a zavádění systémů ITS. Jejím účelem je sloužit především za základ pro vývoj systémových architektur vysoké úrovně pro ITS. Tyto architektury jsou nástroji, jež mají pomáhat při zavádění ITS, a jsou mechanizmem pro identifikaci a podporu tvorby a používání norem.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand