ČSN 010611 (010611)

Dependability engineering. Rules for calculating point and interval estimates of dependability measures. Parametric methodsSTANDARD published on 18.1.1983


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 010611
Classification mark: 010611
Catalog number: 24045
Publication date standards: 18.1.1983
SKU: NS-116367
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 010611 (010611):

Norma stanovuje parametrické metody pro odhad ukazatele bezporuchovosti a životnosti při dobách bezporuchového provozu (doba do 1. poruchy, mezi poruchami) podléhajících zákonům exponenciálního, normálního, logaritmicky normálního, Weibullova a gamma rozdělení. Norma uvažuje pouze metodu maximální věrohodnosti. Může se používat pro obnovované i pro neobnovované objekty. Informační přílohy uvádějí základní používaná označení a příklady použití normy

These changes apply to this standard:

ČSN 010611:1983/a (010611) Change

Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody.

Change published on 1.5.1990

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.