ČSN 013464 (013464)

Drawings of engineering structures. External gas pipeline drawingsSTANDARD published on 10.8.1987


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.00 USD excl. VAT
18.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013464
Classification mark: 013464
Catalog number: 24139
Publication date standards: 10.8.1987
SKU: NS-116615
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawingsGas supply systems

Annotation of standard text ČSN 013464 (013464):

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5O47-85. Norma platí pro kreslení vnějšího plynovodu v projektech plynovodů. Velmi podrobná norma obsahuje požadavky především na grafickou úpravu výkresů plynovodu a v přílohách jednak značky pro situace a podélné profily plynovodu, dále značky pro zařízení aktivní protikorozní ochrany a konečně značky pro schémata regulačních stanic, jednak příklady přehledných i podrobných situací různých plynovodů. Konečně jsou v přílohách příklady profilů schemat a pod. ČSN 01 3464 byla schválena 10.8.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila ČSN 73 0160 z r.1968

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand