ČSN 013466 (013466)

Engineering structures drawings - Road drawingsSTANDARD published on 1.7.1997


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.40 USD excl. VAT
18.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013466
Classification mark: 013466
Catalog number: 21717
Publication date standards: 1.7.1997
SKU: NS-116616
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawingsRoad engineering

Annotation of standard text ČSN 013466 (013466):

Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů pozemních komunikací, tj. dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací v projektové dokumentaci stavby. Norma určuje způsob kreslení výkresů pozemních komunikací bez ohledu na účel nebo stupeň dokumentace. Pro kreslení výkresů mostů platí ČSN 01 3467. Norma neurčuje, jaké přílohy musí dokumentace pozemních komunikací obsahovat, ani neurčuje náplň jednotlivých grafických příloh. O obsahu dokumentace a náplni jednotlivých grafických příloh se rozhoduje s přihlédnutím k jakému účelu je dokumentace určena. Rozhodování se řídí příslušnými předpisy

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand