ČSN 014480 (014480)

Size limit deviations of cut metal sheetsSTANDARD published on 16.2.1989


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price5.10 USD excl. VAT
5.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014480
Classification mark: 014480
Catalog number: 24214
Publication date standards: 16.2.1989
SKU: NS-116796
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN 014480 (014480):

Norma stanovuje mezní úchylky rozměrů plechů z ocelí a neželezných kovů stříhaných za studena na tabulových nůžkách. Norma uvádí číselné hodnoty mezních úchylek t, zešikmení k, deformace l,n v závislosti na jmenovitém rozměru B do 5000 mm a tloušťky plechu s do 25 mm pro plechy z ocelí a do 5000 mm a 18 mm pro plechy z neželezných kovů. Norma neplatí pro úchylky rozměrů plechů stříhaných podle orýsování, stříhaných podle šablon a úhlového pravítka, plechů složitých tvarů, plechů s výstupky, transformátorových a dynamových plechů, žebrovaných a děrovaných plechů jako i plechů stříhaných v hutích

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.