ČSN 014610 (014610)

Helix angles of gear teethSTANDARD published on 6.4.1966


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price1.20 USD excl. VAT
1.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014610
Classification mark: 014610
Catalog number: 123
Publication date standards: 6.4.1966
SKU: NS-116812
The number of pages: 2
Approximate weight : 6 g (0.01 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014610 (014610):

Norma platí pro ozubená kola čelní se zuby přímými a šikmými a pro kuželová kola se zuby přímými, šikmými i obloukovými, zejména užije-li se těchto soukolí pro stavebnicově řešené převodovky. Norma udává hodnoty úhlu Đ sklonu zubů v rozsahu od 0 do 40 stupňů. Norma se nevztahuje na: a) ozubená kola obráběná metodami, u nichž úhel sklonu závisí na ostatních určujících veličinách ozubení nebo obráběcího stroje, b) čelní soukolí se šikmými zuby, je-li třeba dodržet u nich předepsanou osovou vzdálenost, c) zvláštní soukolí, např. pro silniční vozidla, pro speciální převodovky apod

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand