ČSN 014610 (014610)

Helix angles of gear teethSTANDARD published on 6.4.1966


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price1.20 USD excl. VAT
1.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014610
Classification mark: 014610
Catalog number: 123
Publication date standards: 6.4.1966
SKU: NS-116812
The number of pages: 2
Approximate weight : 6 g (0.01 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014610 (014610):

Norma platí pro ozubená kola čelní se zuby přímými a šikmými a pro kuželová kola se zuby přímými, šikmými i obloukovými, zejména užije-li se těchto soukolí pro stavebnicově řešené převodovky. Norma udává hodnoty úhlu Đ sklonu zubů v rozsahu od 0 do 40 stupňů. Norma se nevztahuje na: a) ozubená kola obráběná metodami, u nichž úhel sklonu závisí na ostatních určujících veličinách ozubení nebo obráběcího stroje, b) čelní soukolí se šikmými zuby, je-li třeba dodržet u nich předepsanou osovou vzdálenost, c) zvláštní soukolí, např. pro silniční vozidla, pro speciální převodovky apod

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.