ČSN EN 61025 (010676)

Fault tree analysis (FTA)STANDARD published on 1.11.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.50 USD excl. VAT
15.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61025
Classification mark: 010676
Catalog number: 79666
Publication date standards: 1.11.2007
SKU: NS-159230
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality in generalOther standards related to quality

Annotation of standard text ČSN EN 61025 (010676):

Analýza stromu poruchových stavů (FTA) popsaná v této mezinárodní normě se zabývá identifikací a analýzou podmínek a faktorů, které způsobují nebo mohou potenciálně způsobit výskyt nebo přispívat k výskytu specifikované vrcholové události. Při analýze FTA je touto událostí obvykle porucha, poruchový stav nebo zhoršené fungování systému, snížení bezpečnosti nebo zhoršení jiných důležitých provozních atributů. FTA se často uplatňuje při analýze bezpečnosti systémů, jako jsou dopravní systémy, elektrárny nebo jakékoliv jiné systémy, u kterých se vyžaduje vyhodnocení bezpečnosti jejich provozu. Analýzu stromu poruchových stavů lze též použít pro analýzu pohotovosti a udržovatelnosti. V normě je popsán jak kvalitativní, tak kvantitativní přístup k analýze FTA. Jsou v ní podrobně popsány kroky při provádění analýzy FTA od vymezení základních principů, přes identifikaci vhodných předpokladů, událostí a způsobů poruch, až po identifikaci a popis obecně používaných značek.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand