ČSN EN 62347 (010696)

Guidance on system dependability specificationsSTANDARD published on 1.11.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 62347
Classification mark: 010696
Catalog number: 79665
Publication date standards: 1.11.2007
SKU: NS-162067
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality in general

Annotation of standard text ČSN EN 62347 (010696):

V této mezinárodní normě je uveden návod na vypracování specifikací spolehlivosti systémů. Je v ní uveden proces hodnocení systému a postup stanovení požadavků na spolehlivost systémů. Proces vývoje specifikace systému představuje stanovení funkcí potřebných ke splnění specifického cíle. V normě je zdůrazněna důležitost uvádění spolehlivosti ve specifikaci systému pomocí funkcí. Pro provoz generického systému je popsán proces stanovení funkcí potřebných ke splnění cíle spolehlivosti systému. Pro provoz specifického systému je zaveden pojem provozní profil, aby se stanovily požadavky na funkce vykonávané v určitém prostředí, které se vztahuje k provozu specifického systému. Kroky postupu a procesy stanovení požadavků na spolehlivost systémů jsou uvedeny s použitelnými příklady.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.