ČSN EN 61649 (010653)

Weibull analysisSTANDARD published on 1.7.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.80 USD excl. VAT
23.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN 61649
Classification mark: 010653
Catalog number: 83630
Publication date standards: 1.7.2009
SKU: NS-160803
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Quality in generalApplication of statistical methods

Annotation of standard text ČSN EN 61649 (010653):

Weibullovo rozdělení se používá k modelování dat bez ohledu na to, zda je intenzita poruch stoupající, klesající či konstantní. Weibullovo rozdělení je pružné a přizpůsobivé pro data v širokém rozsahu. U všech objektů je třeba zaznamenávat dobu do poruchy, cykly do poruchy, přepravní vzdálenost, mechanické namáhání nebo obdobné spojité parametry. Rozdělení doby života může být modelováno dokonce i tehdy, jestliže všechny objekty neměly poruchu. V normě jsou popsány numerické a grafické metody pro zakreslení dat do grafu, pro provedení testu dobré shody, k odhadu parametrů dvou nebo tříparametrického Weibullova rozdělení a pro zakreslení konfidenčních mezí do grafu. Je v ní uveden návod, jak interpretovat grafickou závislost v podobě rizika vzniku poruchy jako funkce času, způsobů poruch a možného základního souboru slabých objektů a doby do první poruchy nebo minimální trvanlivosti (dlouhodobé odolnosti) objektů.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand