ČSN EN ISO 17261 (018340)

Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport architecture and terminologySTANDARD published on 1.4.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.80 USD excl. VAT
22.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17261
Classification mark: 018340
Catalog number: 92577
Publication date standards: 1.4.2013
SKU: NS-166805
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17261 (018340):

Tato norma popisuje koncepční a logickou architekturu a podpůrné služby pro systém automatické identi-fikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) v intermodálním/multimodálním prostředí. Referenční archi-tektura stanovená v této normě je konzistentním rozšířením architektury popsané v normě určené pro jednoduché systémy AVI/AEI v ISO 14814. Skládá se z konceptuálního popisu, logické definice, identifikace objektů, struktury interakcí objektů, datové architektury, fyzického popisu, bezpečnosti systému, odolnosti, výkonu, obnovení po katastrofě a migrací (přenositelností). Pro popis architektury je zde zvoleno zjednodušené objektové modelování založené na principech UML. Norma se věnuje pouze jednotkám AVI/AEI, krabice, malé schránky a přepravované zboží jsou mimo rámec této normy. Obecně platí, že vnitřek nákladního prostoru řeší skupina ISO/IEC JTC 1 SC 31 a vnějšek řeší skupina CEN/TC 278 WG12 společně se ISO/TC 204 WG4. Rozšiřuje koncepční a komunikační AVI architekturu stanovenou v ISO 14814, ale nespecifikuje kmitočtové ani bezdrátové rozhraní protokolu. Zajišťuje maximální interoperabilitu a poskytuje možnost migrace nahoru k výkonnějším systémům

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.