ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 (018256)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI)STANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price30.00 USD excl. VAT
30.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 18234-7
Classification mark: 018256
Catalog number: 95501
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-181544
The number of pages: 112
Approximate weight : 367 g (0.81 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 (018256):

Tato technická specifikace stanoví způsob a formu doručení zpráv s informacemi o parkování, která jsou účast-níkům provozu předávána v textové anebo grafické formě pomocí standardních formátů v rámci služby protokolu TPEG. Informuje o možnostech poskytování informací o parkování účastníkům silničního provozu. Nezabývá se technickou částí možností přenosu informací, ale definuje způsob komprese informací o parkování. Definuje způsob zpracování a předání informací o parkování pro rychlé a srozumitelné předání informace od poskytovatele koncovému uživateli. Tato technická specifikace je určena správcům parkovacích a odstavných ploch zabývající se přenosem informací o parkování, ale také společnostem a vlastníkům spravujícím pozemní komunikace a dopravně informační centra a společnostem zabývajícím se poskytováním dopravních informací

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand