ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 (018256)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI)STANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.80 USD excl. VAT
32.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN P CEN ISO/TS 18234-7
Classification mark: 018256
Catalog number: 95501
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-181544
The number of pages: 112
Approximate weight : 367 g (0.81 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 (018256):

Tato technická specifikace stanoví způsob a formu doručení zpráv s informacemi o parkování, která jsou účast-níkům provozu předávána v textové anebo grafické formě pomocí standardních formátů v rámci služby protokolu TPEG. Informuje o možnostech poskytování informací o parkování účastníkům silničního provozu. Nezabývá se technickou částí možností přenosu informací, ale definuje způsob komprese informací o parkování. Definuje způsob zpracování a předání informací o parkování pro rychlé a srozumitelné předání informace od poskytovatele koncovému uživateli. Tato technická specifikace je určena správcům parkovacích a odstavných ploch zabývající se přenosem informací o parkování, ale také společnostem a vlastníkům spravujícím pozemní komunikace a dopravně informační centra a společnostem zabývajícím se poskytováním dopravních informací

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.