ČSN EN ISO 3952-4 (013226)

Kinematic diagram - Grafical symbols - Part 4STANDARD published on 1.3.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.80 USD excl. VAT
7.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3952-4
Classification mark: 013226
Catalog number: 55333
Publication date standards: 1.3.1999
SKU: NS-168325
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsGears

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3952-4 (013226):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3952-4:1997. Evropská norma EN ISO 3952-4:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3952-4:1984 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma je vydána ve čtyřech částech: Část 1: 1 - Pohyb členů mechanismů, 2 - Kinematické dvojice, 3 - Členy a spojení jejich částí, 4 - Pákové mechanismy a jejich členy. Část 2: 5 - Třecí a ozubené mechanismy, 6 - Vačkové mechanismy. Část 3: 7 - Maltézské a rohatkové mechanismy, 8 - Spojky a brzdy. Část 4: 9 - Různé převody (převodové mechanismy) a jejich příslušenství. Všechny čtyři části této normy stanovují grafické značky pro prvky kinematických diagramů výrobků průmyslových odvětví. V normě uvedené značky se používají pro diagramy na technických výkresech nebo pro ostatní dokumentaci. Norma obsahuje značky pro prvky kinematických schémat výrobků ve všech odvětvích průmyslu. Větší část normy tvoří tabulky s názvem, nákresem značky a s českými poznámkami, většinou bez definic. ČSN EN ISO 3952-4 (01 3226) byla vydána v březnu 1999. Nahradila společně s ČSN EN ISO 3952-1, ČSN EN ISO 3952-2 a ČSN EN ISO 3952-3 starší normu ČSN 01 3226 z 11.11.1982

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 3952-4:1999/Oprava1 (013226) Correction

Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4.

Correction published on 1.6.1999

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.