ČSN EN ISO 8826-2 (013222)

Technical drawings - Rolling bearings - Part 2: Detailed simplified representationSTANDARD published on 1.2.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.30 USD excl. VAT
9.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 8826-2
Classification mark: 013222
Catalog number: 55277
Publication date standards: 1.2.1999
SKU: NS-169906
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsRolling bearings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 8826-2 (013222):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8826-2:1997. Evropská norma EN ISO 8826-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8826-2:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato druhá část (ČSN EN) ISO 8826 stanoví pravidla podrobného schematického zobrazování valivých ložisek. Tohoto zobrazování se používá tehdy, není-li nutné zobrazit přesný tvar a podrobnosti valivých ložisek, například na výkresech sestavení. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Způsoby zobrazování a kapitolu 4 - Příklady. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 8826-2 (01 3222) byla vydána v únoru 1999

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand