ČSN ISO 15638-3 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 3: Operating requirements, "Approval Authority" procedures, and enforcement provisions for the providers of regulated servicesSTANDARD published on 1.1.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-3
Classification mark: 018318
Catalog number: 94588
Publication date standards: 1.1.2014
SKU: NS-177974
The number of pages: 88
Approximate weight : 295 g (0.65 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-3 (018318):

Tato norma navazuje na základní normu skupiny ISO 15638-1 ze souboru 19 norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě. Tato třetí část normy definuje role a odpovědnosti klíčových účastníků/aktorů rámce pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV). Norma stanoví role a povinnosti uživatele, poskytovatele služby, jurisdikce a schvalovacích orgánů; provozní požadavky; základní požadavky na poskytovatele služeb; požadavky schvalovacího orgánu na systémy IVS a na poskytovatele služeb; právní a další aspekty, apod. Norma umožňuje veřejnému sektoru monitorování nákladní dopravy, jejích provozovatelů a poskytovatelů telematických služeb. Norma umožňuje poskytovatelům služeb získat oprávnění k provozu aplikace dle specifických národních podmínek. Tato norma je stěžejní pro potenciální zavádění jednotného dohledu veřejného sektoru nad nákladní dopravo

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.