ČSN ISO 17687 (018310)

Transport Information and Control Systems (TICS) - General fleet management and commercial freight operations - Data dictionary and message sets for electronic identification and monitoring of hazardous materials/dangerous goods transportationSTANDARD published on 1.8.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.40 USD excl. VAT
23.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 17687
Classification mark: 018310
Catalog number: 95682
Publication date standards: 1.8.2014
SKU: NS-178115
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 17687 (018310):

Tato mezinárodní norma podporuje automatickou identifikaci, monitorování a výměnu informací o mimořádných situacích týkajících se nebezpečných nákladů přepravovaných silničními vozidly. Tyto informace mohou zahrnovat identifikaci, množství a současný stav tohoto zboží (např. tlak a teplota), jakož i relevantní informace nouzové reakce. Tyto informace mohou být zaslány před nebo během přepravy zboží takovým způsobem, který všem zúčastněným stranám umožňuje přístup a správnou interpretaci těchto informací. Pokud jsou vozidla přepravující nebezpečné zboží vybavena vhodnou elektronikou a komunikačními funkcemi, mohou tato vozidla odpovídat na dotazy ohledně svého stavu, nebo sama vytvořit zprávu. Tato mezinárodní norma nestanoví ani nepreferuje žádné konkrétní palubní nebo mimopalubní systémy, které by zajišťovaly monitorování, komunikaci nebo uchovávání dat. Jestliže však existují, pak je tato mezinárodní norma uplatňuje. Tato mezinárodní norma nechce ovlivňovat zákony a nařízení různých zemí ohledně přepravy nebezpečného zboží, ale nabízí prostředky pro elektronickou podporu nouzových postupů pomocí normy na elektronickou identifikaci a sledování zpráv. Tato mezinárodní norma zahrnuje čtyři kontextové situace: a) obecné požadavky; b) palubní systémy; c) od příjemce na straně infrastruktury k centrům záchranných systémů; d) od center záchranných systémů k dalším centrům záchranných systémů. Cílem je, aby zde definované informace, nesené na palubě dopravního prostředku a umožňující být jakýmikoliv komunikačními prostředky převedeny do patřičných silničních systémů, byly pro daný silniční systém vyhovující

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.