Standard TNI ISO/TR 10064-2 1.12.2014 preview

TNI ISO/TR 10064-2 (014671)

Code of inspection practice - Part 2: Inspection related to radial composite deviations, runout, tooth thickness and backlashSTANDARD published on 1.12.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 10064-2
Classification mark: 014671
Catalog number: 93320
Publication date standards: 1.12.2014
SKU: NS-549673
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text TNI ISO/TR 10064-2 (014671):

Tato část technické zprávy stanovuje pravidlo správné praxe vztahující se k přejímce na základě radiálních kinematických úchylek, obvodového házení, tloušťky zubu a boční vůle čelních kol s evolventním ozubením; tj. při měřeních týkajících se dvoubokého dotyku. Tato technická zpráva poskytuje rady ohledně metod kontroly ozubených kol a analýzu výsledků měření, a tak doplňuje ISO 1328-2. Většina použitých termínů je definována v ISO 1328-2. Příloha A poskytuje metodu pro výběr tolerancí tloušťky zubů a minimální boční vůli záběru ozubených kol. Je zde obsažen i návrh na stanovení hodnot minimální boční vůle

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.