Standard TNI POKYN ISO/IEC 74 1.7.2014 preview

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011)

Graphical symbols - Technical guidelines for the consideration of consumers´ needsSTANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.20 USD excl. VAT
9.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI POKYN ISO/IEC 74
Classification mark: 018011
Catalog number: 95352
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-549716
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Graphical symbols in generalHome economics in general

Annotation of standard text TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011):

Tento pokyn uvádí pracovní postupy pro vývoj grafických značek - pro informování veřejnosti - pro použití v bezpečnostních značkách a bezpečnostních štítcích produktů - pro použití na předmětech a produktech Takové grafické značky je možno použít v dokumentaci pro spotřebitele. Tento pokyn nepojednává o oblasti dopravních značek a grafických značek pro použití v technické dokumentaci. Pravidla pro návrh grafických značek jsou uvedena v mezinárodních normách. Tento pokyn slučuje informace o relevantních mezinárodních referenčních dokumentech a normách jako nápomoc technickým komisím a návrhářům sledovat "osvědčené postupy" při posuzování potřebnosti nové grafické značky

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.