ČSN 014686-3 (014686)

Calculation of load capacity of spur and bevel gears. Load capacity of external and internal spur - and helical gearsSTANDARD published on 11.4.1988


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.10 USD excl. VAT
25.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014686-3
Classification mark: 014686
Catalog number: 24223
Publication date standards: 11.4.1988
SKU: NS-116828
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014686-3 (014686):

Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Pro všechny uvedené druhy soukolí platí pro rozmezí okolní teploty od -40 do 100 stupňů C. Norma neplatí pro čelní a hřebenová soukolí, pro která jsou zpracovány zvláštní postupy pevnostního výpočtu. Neplatí rovněž pro soukolí u nichž je součinitel záběru profilu větší než 2,0. Norma uvádí vztahy pro stanovení výpočtových a přípustných napětí i výpočtových součinitelů bezpečnosti. Dále uvádí značky, názvy a jednotky, vstupní údaje pro kontrolní pevnostní výpočet, kontrolní výpočet na dotyk, kontrolní výpočet na ohyb, součinitele vnitřních dynamických sil, součinitele podílu zatížení jednotlivých zubů, součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce a součinitele jednopárového záběru

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand