ČSN 014750 (014750)

Worms gears - Geometry of worm profilesSTANDARD published on 1.8.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.30 USD excl. VAT
13.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 014750
Classification mark: 014750
Catalog number: 72961
Publication date standards: 1.8.2005
SKU: NS-116835
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN 014750 (014750):

V této technické normě jsou popsány profily závitů pěti nejobecnějších typů šneků. Jsou uvedeny rovnice jejich osových profilů. Pět typů šneku obsažených v této technické normě je označeno písmeny A, C, I, K a N. Typ A - rovnoboký osový profil; Typ C - konkávní osový profil, vytvořený konvexním profilem kotoučové frézy nebo brousicího kotouče; Typ I - evolventní šroubová plocha, vytvořená tvořicí přímkou v tečné rovině základního válce; Typ N - přímkový profil v normálné rovině k šroubovici mezery závitu; Typ K - helikoid, vytvořený pomocí dvojkuželového brousicího kotouče nebo frézovacího nástroje, který má konvexní profily v osové rovině

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand