ČSN EN ISO 14816 (018338)

Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structureSTANDARD published on 1.1.2007


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14816
Classification mark: 018338
Catalog number: 77058
Publication date standards: 1.1.2007
SKU: NS-165983
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14816 (018338):

Tato norma stanoví datové struktury , které umožní jednoznačnou identifikaci v oblasti aplikací automatické identifikace vozidel.Tato norma stanoví dále základní požadavky na kódové struktury, datové struktury, alokaci dat, identifikátory, formáty datových elementů a identifikační čísla. V příloze A jsou uvedena obecná pravidla registrace kódových struktur a zavedená registrační hierarchie, dále jsou v příloze A stanoveny centrální registrační autorita (NNI - Holandsko) a národní registrační autorita a stanovena pravidla a odpovědnosti registrace.

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 14816:2007/A1 (018338) Change

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat.

Change published on 1.10.2019

Selected format:
Czech -
Print design (9.60 USD)


Show all technical information.
9.60 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.