ČSN ISO 15623 (018332)

Intelligent transport systems - Forward vehicle collision warning systems - Performance requirements and test proceduresSTANDARD published on 1.5.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.50 USD excl. VAT
18.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15623
Classification mark: 018332
Catalog number: 95322
Publication date standards: 1.5.2014
SKU: NS-177969
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 15623 (018332):

Tato norma stanoví funkční požadavky a zkušební metody na systémy schopné varovat řidiče ohledně krátké vzdálenosti mezi vozidly a snižující se rychlosti, což může mít za následek čelní náraz do zadní části jiných vozidel, včetně motocyklů, při provozu běžnou rychlostí. Tato norma je zaměřena na provoz na pozemních komunikacích s poloměrem křivosti převyšujícím 125 m a motorová vozidla kategorií osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocyklyCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.