ČSN ISO 15638-8 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 8: Vehicle access management

Automatically translated name:

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for regulating commercial vehicles ( Tarva ) - Part 8 : Management vehicle access. ( In English , the text is part of a copy ).STANDARD published on 1.5.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.20 USD excl. VAT
24.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-8
Classification mark: 018318
Catalog number: 97476
Publication date standards: 1.5.2015
SKU: NS-586448
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-8 (018318):

Tato norma je jednou z 19 částí ISO 15638 pro TARV, které popisují spolupráci povinných aplikací (např. ta-chograf, mýtné) inteligentních dopravních systémů (ITS), případně i aplikací nepovinných (komerčních). Cílem souboru norem je zavést v nákladním vozidle pro různé aplikace jedinou palubní jednotku používající kooperativní systém ITS pro regulovaná nákladní vozidla. Soubor norem poskytuje rámec pro certifikaci a audit poskytovatelů služeb. Tato norma se zabývá přístupem vozidla a sledováním jeho pohybu v definované zóně. Jedná se o oblasti zvýšené citlivosti nebo (ne)bezpečnosti v souvislosti s nákladní dopravou, nebo například areály sloužící k překládce zboží, pěší zóny nebo jakákoliv omezení vjezdu vozidel související s jejich fyzickými vlastnostmi (výška apod.). Stanoví formu a obsah dat pro druh aplikací podporujících dané systémy a přístupové metody k těmto datům. Poskytuje specifikace pro výměnu dat. Aplikace umožní nebo zakáže vjezd do zóny na základě palubních dat. Monitoruje pohyb vozidla až do opuštění zóny

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.