Standard TNI ISO/TR 14047 1.9.2015 preview

TNI ISO/TR 14047 (010947)

Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations

Automatically translated name:

Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14044 to impact assessment situations.STANDARD published on 1.9.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.60 USD excl. VAT
32.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 14047
Classification mark: 010947
Catalog number: 98286
Publication date standards: 1.9.2015
SKU: NS-615089
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text TNI ISO/TR 14047 (010947):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout příklady, které ilustrují současnou praxi při posuzování dopadu životního cyklu v souladu s ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady zobrazují klíčové prvky posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) - fáze LCA. Příklady uvedené v této technické normalizační informaci nejsou jediné. Pro ilustraci popsaných metodologických problémů existují i jiné příklady

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand