Standard TNI ISO/TR 14047 1.9.2015 preview

TNI ISO/TR 14047 (010947)

Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations

Automatically translated name:

Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO 14044 to impact assessment situations.STANDARD published on 1.9.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price31.60 USD excl. VAT
31.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 14047
Classification mark: 010947
Catalog number: 98286
Publication date standards: 1.9.2015
SKU: NS-615089
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text TNI ISO/TR 14047 (010947):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout příklady, které ilustrují současnou praxi při posuzování dopadu životního cyklu v souladu s ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady zobrazují klíčové prvky posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) - fáze LCA. Příklady uvedené v této technické normalizační informaci nejsou jediné. Pro ilustraci popsaných metodologických problémů existují i jiné příklady

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand