Standard TNI ISO/TR 25102 1.10.2011 preview

TNI ISO/TR 25102 (018209)

Intelligent transport systems - System architecture - "Use Case" pro-forma templateSTANDARD published on 1.10.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.00 USD excl. VAT
14.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: TNI ISO/TR 25102
Classification mark: 018209
Catalog number: 89171
Publication date standards: 1.10.2011
SKU: NS-549706
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards TNI - Czech

Annotation of standard text TNI ISO/TR 25102 (018209):

Technická normalizační informace diskutuje formu zápisu "Případů užití" pro záznam požadavků a souvisejících aspektů na systémový software pro inteligentní dopravní systémy (ITS). Předmětem této technické normalizační informace je poskytnout formulář pro konzistentní návrh "Případů užití" v mezinárodních normách ITS a souvisejících výstupech. POZNÁMKA - Tato technická normalizační informace obsahuje formulář, jehož prvky lze podle potřeby rozšířit o nové, nebo vynechat stávající. Tato technická normalizační informace uvádí pokyn, jak případy užití zpracovat a je spíše návodem, než striktním předpisem

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.