ČSN 013495 (013495)

Building drawings - Fire protection drawingsSTANDARD published on 1.6.1997


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN 013495
Classification mark: 013495
Catalog number: 21670
Publication date standards: 1.6.1997
SKU: NS-116630
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawingsBuildings

Annotation of standard text ČSN 013495 (013495):

Tato norma platí pro kreslení výkresů požární bezpečnosti staveb ve smyslu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a navazujících norem. Ustanovení normy platí pro všechny druhy výkresů bez ohledu na jejich účel nebo stupeň dokumentace staveb. Norma neplatí pro kreslení dokumentace zdolávání požáru. Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů požární bezpečnosti staveb. POZNÁMKA - Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné rozhodnutí zpracovatele výkresu, vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.