strlen:23


ČSN EN ISO 3766 (013481)

Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcementSTANDARD published on 1.12.2004


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.10 USD excl. VAT
13.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 3766
Classification mark: 013481
Catalog number: 71662
Publication date standards: 1.12.2004
SKU: NS-168239
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Construction drawings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 3766 (013481):

Tato mezinárodní norma stanovuje způsob zobrazování a popisování výztuže do železového a předpjatého betonu ve výkresech stavebních konstrukcí. Zavádí též systém specifikace výztuže, zahrnující - způsob označování rozměrů, - systém kódů pro tvar vložek, - seznam vybraných tvarů, - kódovanou a grafickou specifikaci

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.