ČSN ISO 11648-2 (010264)

Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 2: Sampling of particulate materialsSTANDARD published on 1.1.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.90 USD excl. VAT
32.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11648-2
Classification mark: 010264
Catalog number: 66249
Publication date standards: 1.1.2003
SKU: NS-177539
The number of pages: 96
Approximate weight : 319 g (0.70 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 11648-2 (010264):

Tato část ČSN ISO 11648 určuje základní metody pro vzorkování sypkých materiálů hromadného charakteru (např. rudy, minerální koncentráty, uhlí, průmyslové chemikálie ve formě prášku a granulí a zemědělské produkty jako je zrní) z pohybujících se proudů a při stacionárních situacích včetně vzorkování ze zastaveného pásu, aby se získaly vzorky pro měření jedné nebo několika veličin nestranným způsobem a při známém stupni shodnosti. Veličiny jsou měřeny chemickou analýzou a/nebo fyzikálním zkoušením. Tyto metody vzorkování jsou použitelné pro materiály, které vyžadují kontrolu k ověření shody se specifikací produktu nebo s ustanoveními ve smlouvě, aby se vypočetla hodnota průměru měřitelné veličiny v dávce jako základu ustanovení ve smlouvě mezi obchodními partnery nebo aby se odhadla celá skupina veličin a rozptylů, která popisuje systém nebo postup. Vzorkování ze zastaveného pásu je referenční metoda, vůči které se porovnávají ostatní postupy vzorkování. Dynamické vzorkování z pohybujících se proudů je metoda, které se dává přednost a při níž vzorkovací zařízení (zvané vzorkovače) prochází celým proudem sypkého materiálu. Úplný průřez pohybujícího se proudu může být odebrán jako dílčí vzorek v bodě přepadu materiálu z transportního pásu vzorkovače pro odběr vzorků z padajícího proudu nebo být odebrán z pásu s kolmým odběrným stíracím zařízením z pásu. V obou případech volba a vydělení dílčích vzorků může být popsáno jednorozměrným dynamickým modelem vzorkování. Statické vzorkování hromadného materiálu při stacionárních situacích - jako je vzorkování ze skládek, železničních nebo pozemních přepravníků, podpalubí lodí a nákladních člunů, sil - zvláště pak při poměrně malých objemech odběrů, se používá pouze tam, kde není možné vzorkování z pohybujících se proudů. Takové vzorkování z trojrozměrných dávek je náchylné k systematickým chybám, protože určité části dávky jsou obvykle předem vyloučeny z odběru nebo nemají naději být zahrnuty do hrubého vzorku. To je porušení požadavku trojrozměrného modelu vzorkování, který předpokládá, že všechny části mají stejnou pravděpodobnost, že budou do vzorku zahrnuty. Postupy popsané v této části ČSN ISO 11648 pro vzorkování ze stacionárních dávek sypkého materiálu hromadného charakteru zařízeními, jako jsou mechanické spirálové vrtáky, pouze minimalizují některé ze systematických chyb vzorkování. Z těchto důvodů se tato část ČSN ISO 11648 zabývá především dynamickým vzorkováním z pohybujících se proudů nebo statickým vzorkováním ze zastaveného transportního pásu; tato vzorkování jsou založena na modelu vzorkování pro jednorozměrné dávky. Nicméně postupy pro statické vzorkování z trojrozměrných dávek se uskutečňují tam, kde nelze předejít těmto situacím. Tato část ČSN ISO 11648 se zabývá metodami vzorkování sypkých materiálů hromadného charakteru s cílem získat nestranná měření jedné nebo několika veličin materiálu se známým stupněm shodnosti. Neposkytuje však metody pro rozhodnutí, zda přijmout nebo zamítnout dávku hromadného materiálu s daným stupněm rizika přijetí nestandardní dávky nebo rizika zamítnutí dávky, která je ve skutečnosti přijatelná. Tyto posledně jmenované postupy se obvykle nazývají metody statistické přejímky nebo výběrové kontrolní metody.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.